Boelhouwer Coaching & Projectbegeleiding
Verandering door beweging
Welkom
Diensten
Werkwijze en visie
De coach
Contact
Coaching
Teamcoaching
Projectbegeleiding
Teamcoaching
 
Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting succesvol(ler) teams. Wanneer professionals werken aan een taak hebben we te maken met gekwalificeerde mensen met hun individuele talenten, kwaliteiten, kennis en inzet.
Succesvol teamwork is te herkennen aan de resultaten, en aan het enthousiasme, werkplezier, de energie én doelgerichtheid van de individuele teamleden.
 
Spanning in teams kan leiden tot prachtige resultaten, of wanneer er sprake van veel negatieve energie, verlammend werken. Er is geen beweging meer!
 
Ook voor een ingedut of vastgeroest team is in beweging komen de oplossing.
 
Of is verandering gewenst in concrete vaardigheden in teams, zoals:
Samenwerken, uitgaan van eigen kracht, vertrouwen op kracht van het team, meer focussen, creatiever zijn, out of the box denken, meer geduld hebben, kennen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten, kennis delen.
 
In teamcoaching kun je daaraan werken.
 
 
TEAMS IN FLOW
 
Net als individuen kunnen teams door beweging in flow komen. Gebaseerd op diverse theorieën en concepten (o.a. Teamflow van Mikael Makowski, Flow in teams, Csikszentmihaly) bied ik een praktisch programma om teams (weer) tot bloei te brengen. 
Teams in flow is erop gericht de kwaliteiten van de individuele teamleden optimaal tot bloei te laten komen, stimuleert buiten de box denken en bevordert (het plezier in) de samenwerking.
 
Elementen: onderzoek naar overtuigingen en waarden binnen het team, bevorderen van authentieke communicatie en gedeeld leiderschap, waarderen van complementaire kwaliteiten. Onder andere “socratisch wandelen”, praktische oefeningen en presentaties leiden tot inzicht en vernieuwde waardering en werkwijze.
Exacte inhoud van het programma uiteraard in overleg met organisatie.
 

INTERCOLLEGIALE CONSULTATIE
 
Deze vorm van teamcoaching is erop gericht te leren met en van collega’s. Wanneer een team bestaat uit leden die hetzelfde type werkzaamheden uitvoeren, lijdt het bespreken van inhoudelijke ervaringen soms onder de praktisch te bespreken zaken.
Met diverse methoden, waaronder intervisie, is het mogelijk de inhoud “gestructureerd” nader te beschouwen en zo kennis te delen en te leren van ervaringen van collega’s.
 
 
ACTION LEARNING TEAMCOACHING
 
Een specifieke vorm van teamcoaching, die erop gericht is door middel van het stellen van vragen de prestaties van teams te verbeteren.
Als Action Learning teamcoach begeleid ik het proces, waarin een team werkt aan een vraagstuk. Vragen stellen en voortbouwen op elkaars vragen leidt tot nieuwe inzichten en een “verbeterde” kijk op het vraagstuk en aanpak om de gewenste situatie te bereiken. Met als gevolg dat team én organisatie beter gebruik maken van het potentieel van de medewerkers.
 
 
 Welkom
Diensten
Werkwijze en visie
De coach
Contact